สถิติการแลกเปลี่ยนสินค้า

เราแลกเปลี่ยนกันไปแล้วเท่าไร ?

กราฟด้านล่างคือสถิติการแลกเปลี่ยนสินค้าด้วย Point ในระบบ Bartersmart คิดเป็นมูลค่าเป็นเงินบาท