เหรียญ Big Point

เหรียญ Big Point คืออะไร

Big Point คือเหรียญดิจิตอลที่ใช้ระบบ Blockchain ในการออกเหรียญ โดยเหรียญ Big Point มีไว้แจกเพื่อนสมาชิกเท่านั้น ห้ามจำหน่าย
มีจำนวนจำกัดที่ 21 ล้านเหรียญ โดยเหรียญมีจำนวนจำกัด จะไม่มีการออกเพิ่มอีก

Big Point คือเหรียญดิจิตอลที่ใช้ระบบ Blockchain ในการออกเหรียญ โดยเหรียญ Big Point
มีไว้แจกเพื่อนสมาชิกเท่านั้นห้ามจำหน่าย
มีจำนวนจำกัดที่ 21 ล้านเหรียญ โดยเหรียญมีจำนวนจำกัด จะไม่มีการออกเพิ่มอีก

อะไรทำให้เหรียญ Big Point มีราคา

เนื่องด้วยเหรียญ Big Point มีจํานวนจํากัด และนําไปใช้แลกเปลี่ยนได้จริง ผ่าน Eco System ของเราเอง ที่มีร้านค้าที่รับบริการทั้ง Point และ Big point มากกว่า 9,000 ธุรกิจ และเพิ่มจํานวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกๆครั้งที่มีจํานวนผู้ใช้บริการเข้ามาใหม่ 1 ราย มูลค่าเหรียญจะถูกเพิ่มมูลค่าขึ้นไปที่ 20 สตางค์ ต่อจํานวน 1 สมาชิกที่เพิ่มขึ้น และทุกครั้งที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นก็ย่อมมีความต้องการเหรียญก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่มีจํานวนเหรียญนั้นมีจํากัดเท่าเดิม หลักการ Supply – Demand ราคา ของเหรียญก็จะปรับเพิ่มขึ้นตามความต้องการของสมาชิก โดยเป็นไปตามกลไกลของตลาด และเมื่อถึงเวลาอันสมควร เราจะนําเหรียญออกไปเทรดบนกระดาน Exchange ทั้งในไทยและต่างประเทศไปด้วยกัน

เงื่อนไขในการแจก Bigpoint

Big Point จะถูกแจกให้กับผู้ใช้บริการเป็นหลักจํานวน 10 ล้านเหรียญ และอีก 11 ล้านเหรียญเชบริษัทเป็นผู้ถือครองเพื่อทำกิจกรรมทางการตลาดต่อไป โดยสามารถติดตามข่าวสาร เงื่อนไขในการแจกเรียญ Big Point ได้ที่เจ้าหน้าที่ บริการลูกค้า และช่องทางติดต่อต่างๆ ของเรา

หลังจากเปิดตัว Big Point ในกลุ่มสมาชิก
Bartersmart และเริ่มมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ทำให้ในช่วงเดือน มกราคมมีนาคม 2563 มีทรัพย์เกินล้านที่แลกเปลี่ยนกันด้วย Big Point ไปแล้วเป็นมูลค่ากว่า 150 ล้านบาท และกำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนจากสมาชิก Bartersmart ทั่วประเทศไทย