ระเบียบและข้อตกลง

การเป็นสมาชิก

การเข้ามาเป็นสมาชิกของ Bartersmart นั้นจะมีการเรียกเก็บแค่ค่าแรกเข้าเท่านั้น จะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการ รายเดือน หรือ รายปี รวมถึงไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการโอน ไม่เพิ่มภาระและค่าใช้จ่ายกับสมาชิกเพิ่มเติม ไม่ว่าในช่องทางไหนๆ

ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของกิจการ หรือ นักธุรกิจที่มีสินค้า และบริการเท่านั้น บริษัทฯจะพิจาณาไม่รับบุคคลทั่วไปที่ยังไม่มีสินค้าเข้ามาขายในระบบ

POINT และ BIGPOINT คืออะไร ?

ทั้ง Point และ Bigpoint คือหน่วยที่เราใช้ในการแลกเปลี่ยนในระบบ Bartersmart โดย Point จะมีราคาคงที่ แต่ Bigpoint จะมีราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามที่ระบบกำหนดท่านสามารถศึกษาเรื่อง Bigpoint ได้ ที่นี่

Point มีมูลค่าเท่าไร ?

ตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าของ Bartersmart มีการกำหนดการตั้งราคาสินค้าและบริการให้เท่ากับราคาจริงของสินค้าและบริการในตลาดการแลกเปลี่ยนสินค้าที่ใช้เงินสด มูลค่าของ 1 Point จะเท่ากับ 1 บาท ซึ่งการตั้งราคาสินค้าในตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าของ Bartersmart จะป้องกันการขายสินค้าหรือบริการที่เกินกว่าราคาจริง

ฉันจะมี Point ได้อย่างไร ?

เมื่อเริ่มต้นการเป็นสมาชิก Point จะเกิดจากข้อตกลงระหว่างบริษัทกับสมาชิก ถ้ามีสมาชิกใหม่เพิ่ม 1 คน บริษัทจะเติม Point เข้าไปในระบบ 26,000 Point โดยแบ่งออกเป็น
1. สมาชิกใหม่รับ 10,000 Point
2. ค่าการตลาด คนแนะนำรับ 10,000 Point
3. ค่าบริหารจัดการของบริษัทฯ 30% คือ 6,000 Point

หลังจากนั้นสมาชิกจะสามารถหา Point เพิ่มได้จากอีก 3 ช่องทางด้วยกัน ได้แก่

ช่องทางที่ 1 : สมาชิก สามารถหา Points ได้จากการขายสินค้าและบริการที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางบริษัท ซึ่งสมาชิกใน Bartersmart ต้องมีธุรกิจและสินค้าที่เป็นของตนเองเพื่อใช้แลกเปลี่ยนในตลาดของ Bartersmart

ช่องทางที่ 2 : บริษัทอนุญาติให้สมาชิกสามารถหา Points ได้จากการแนะนำสมาชิกใหม่ ซึ่งเมื่อได้รับการอนุมัติจากทางบริษัท สมาชิกจะได้รับค่าแนะนำจากทางบริษัท รายละ 10,000 Point

ช่องทางที่ 3 : สมาชิกสามารถหา points ได้จากการติดตาม Promotion หรือ รางวัลจากกิจกรรมต่างๆที่ทาง Bartersmart จัดขึ้น โดยสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ จากบริษัทได้ทาง Bartersmart website, Facebook Fan Page, Telegram และ Line: @bartersmart

สามารถขายสินค้านอกเหนือจากที่ลงทะเบียนไว้ได้หรือไม่ ?

นอกเหนือจากตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าหลักแล้ว Bartersmart ยังเปิดโอกาสให้ให้เหล่าสมาชิกได้นำสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้ามือสองหรือสินค้าทั่วไปนอกเหนือจากที่
ลงทะเบียนไว้กับทางบริษัทมาลงขาย เพื่อช่วยให้เหล่าสมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าได้อีกหนึ่งช่องทาง โดยไม่ต้องขออนุมัติจากทางบริษัท

* บริษัทไม่อนุญาติให้สมาชิกขายสินค้าประเภทธุรกิจขายตรง รวมถึงสินค้าที่ทางบริษัทได้ออกประกาศห้ามจำหน่าย (พระเครื่อง, สิ่งของผิดกฎหมาย รวมถึงสื่อลามก)

บริษัทมีการช่วยเหลืออย่างไรในกรณีที่เกิดการโกงอย่างไร ?

กรณีเกิดการโกงหรือไม่ได้รับการติดต่อกลับจากผู้ขายหลังจากโอน Point ผู้ซื้อสามารถแจ้งเรื่องมาที่ทางบริษัทได้โดยตรงที่เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของเรา

ในเบื้องต้นบริษัทจะทำการช่วยเหลือในการติดต่อให้ผู้ขายติดต่อกลับไปทางผู้ซื้อเพื่อส่งสินค้าตามที่ได้ตกลงไว้
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ติดต่อกลับมาภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทจะทำการชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ซื้อเต็มจำนวน พร้อมทั้งดำเนินการกับทางผู้ขายที่ละเมิดกฏตามขั้นตอนของทางบริษัทต่อไป

ผู้ซื้อสามารถขอใบกำกับภาษีได้หรือไม่ ?

การขอใบกำกับภาษีขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย หากผู้ซื้อมีความจำเป็นต้องใช้ใบกำกับภาษี ผู้ใช้จำเป็นต้องเลือกผู้ขายที่สามารถออกให้ได้

การชำระภาษีเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายรายนั้นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบภาระทางภาษีไดๆที่เกิดขึ้นในการซื้อขายนั้นๆ นอกเหนือจากการสนับสนุนให้ผู้ขายทุกรายมีการชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย

* ผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้จดทะเบียนการค้า มักจะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีให้แก่ท่านได้ กรุณาตรวจสอบก่อนดำเนินการซื้อ – ขาย

ผู้ขายสามารถเรียกเก็บเงินสดในส่วนของการจัดส่งสินค้าได้หรือไม่

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าจะเป็นการตกลงระหว่างทางผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงที่จะชำระค่าจัดส่งเป็น Points หรือ เงินสดก็ได้
โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากสินค้าและบริการที่ลงทะเบียนไว้กับทางบริษัท ที่อนุญาตให้ซื้อ – ขาย เป็นเงินสดได้ตามแต่ตกลงกันทั้งสองฝ่าย

การชำระภาษีเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายรายนั้นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบภาระทางภาษีไดๆที่เกิดขึ้นในการซื้อขายนั้นๆ นอกเหนือจากการสนับสนุนให้ผู้ขายทุกรายมีการชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้ขายมีสิทธิปฎิเสธที่จะรับ Point จากผู้ซื้อได้หรือไม่

กรณีที่ผู้ซื้อมีจำนวน Point ในบัญชีเพียงพอ ผู้ขายไม่มีสิทธิปฎิเสธที่จะรับ Point 100%
เนื่องจากเป็นข้อกำหนดของทางบริษัทกับสมาชิกในตลาดที่สมาชิกทุกคนในตลาดต้องเต็มใจรับ Point ในการซื้อ – ขาย เต็มจำนวน

* ผู้ที่พบการปฎิเสธการรับ Points เต็มจำนวนสินค้าในตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าสามารถแจ้งเรื่องมาทางบริษัทผ่านเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของเราได้ ที่นี่

กรณีผู้ซื้อมี Points ไม่เพียงพอที่จะชำระสินค้า ผู้ซื้อสามารถชำระส่วนต่างเป็นเงินสดได้หรือไม่ ?

ผู้ซื้อที่มีจำนวน points ไม่เพียงพอที่จะชำระสินค้า ทางบริษัทอนุญาตให้ทางผู้ซื้อสามารถชำระส่วนต่างเป็นเงินสดได้ โดยผู้ซื้อสามารถติดต่อไปทางผู้ขายได้โดยตรงเพื่อทำข้อตกลงต่อรองที่จะชำระส่วนต่างของสินค้าหรือบริการในส่วนที่ขาดด้วยเงินสดโดยไม่จำเป็นต้องผ่านบริษัท

บริษัทมีการตักเตือน หรือลงโทษสมาชิกที่ฝ่าฝืนข้อตกลงกับบริษัทอย่างไร ?

กระบวนการตรวจสอบการฝ่าฝืนที่จะดำเนินการตามลำดับ คือ
1. ปิดร้านและขอให้แสดงตัวชี้แจ้ง
2. ลงโทษห้ามขาย
3. ลงโทษห้ามเชิญสมาชิก
4. ให้ออกจากการเป็นสมาชิก

ช่องทางการสมัครสมาชิก

สามารถกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกได้ ที่นี่ หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าติดต่อกลับ