ประวัติ ความเป็นมา

ช่วงแรกของการดำเนินการ

Bartersmart เปิดดำเนินการ 20 พฤษภาคม 2560  ระยะเริ่มต้น การแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าทั่วไป มูลค่าต่อครั้งในการแลกเปลี่ยนราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ช่วยแก้ปัญหาให้ธุรกิจ SMEs ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม บริการต่าง ๆ มากมายเกิดสภาพคล่องขึ้น สามารถนำสินค้าของตนเองมาแลกเปลี่ยนสินค้าอื่นๆ ของสมาชิกได้ ช่วยเพิ่มยอดขาย ระบายสต๊อก ประหยัดเงินสด ลดค่าใช้จ่าย  เกิดการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง

Bartersmart เปิดดำเนินการ 20 พฤษภาคม 2560
ระยะเริ่มต้นการแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าทั่วไป มูลค่าต่อครั้งในการแลกเปลี่ยนราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ช่วยแก้ปัญหาให้ธุรกิจ SMEs ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม บริการต่าง ๆ มากมายเกิดสภาพคล่องขึ้น สามารถนำสินค้าของตนเองมาแลกเปลี่ยนสินค้าอื่นๆ ของสมาชิกได้ ช่วยเพิ่มยอดขาย ระบายสต๊อก ประหยัดเงินสด ลดค่าใช้จ่าย
เกิดการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง

ที่มาของแนวคิด

เราจึงใช้ Point และ Big Point ในการเป็นตัวกลางในการ Barter ในระบบของเรา บริษัท Bartersmart ไม่ใช่บริษัทขายตรง ไม่มีสินค้าขายและไม่ใช่ระบบและไม่ใช่แชร์ลูกโซ่แต่อย่างใด หากเราคือ Platform แลกเปลี่ยนสินค้าที่รวบรวมเหล่านัก ธุรกิจและผู้ประกอบมากกว่า 7,000 ธุรกิจในประเทศไทย” โดยคัดเฉพาะที่มีสินค้าและบริการเท่านั้น เพื่อมาต่อยอดทางธุรกิจซึ่งกันและกัน ผ่าน Ecosystem ที่มี ความหลากหลายและใช้งานได้จริงที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มช่องทางทางการตลาดในหลายมิติที่ท่านจะนึกไม่ถึงมาก่อนให้แก่ธรกิจของท่านเอง

Bartersmart ได้นำแนวความคิดในสมัยอดีต โดยย้อนกลับไปตั้งแต่ที่เราไม่มีเงินที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้อง สิ่งของ ต่อ สิ่งของ โดยใช้มาตรวัดที่เกิดจากความรู้สึกและความพอดี ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเรียกว่าอะไรล้วนแล้วแต่มีคำว่าน้ำใจที่เป็นพื้นฐานต่อการให้ซึ่งกันและกัน เมื่อเราตัดคำว่า เงิน ออกไป
หัวใจเราจะใหญ่ขึ้น และพร้อมจะเป็นผู้ให้แก่กันและกัน และเราเรียกการให้แบบนั้นว่า “การ Barter” 

แม้จะ Barter กันแล้ว อย่างไรก็ตามเราต้องยอมรับว่า โลกนี้ต้องมีตัวกลางในการแลกเปลี่ยน เพื่อแก้ไข้ปัญหามูลค่าสินค้า และ ความต้องการที่ไม่ตรงกันไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินอะไรก็ตาม เราจึงใช้ Point และ Big Point
ในการเป็นตัวกลางในการ Barter ในระบบของเรา

บริษัท Bartersmart ไม่ใช่บริษัทขายตรง ไม่มีสินค้าขายและไม่ใช่ระบบและไม่ใช่แชร์ลูกโซ่แต่อย่างใด หากเราคือ Platform แลกเปลี่ยนสินค้าที่รวบรวมเหล่านักธุรกิจและผู้ประกอบมากกว่า 7,000 ธุรกิจในประเทศไทย* โดยคัดเฉพาะที่มีสินค้าและบริการเท่านั้น เพื่อมาต่อยอดทางธุรกิจซึ่งกันและกัน ผ่าน Ecosystem ที่มีความหลากหลายและใช้งานได้จริงที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มช่องทางทางการตลาดในหลายๆมิติที่ท่านจะนึกไม่ถึงมาก่อนให้แก่ธุรกิจของท่านเอง

* ตัวเลข ณ เดือน ตุลาคม พศ. 2563

ค่านิยมหลัก

Bartersmart จะทําหน้าที่เป็น Platform ที่จะอนุญาตให้ผู้ซื้อและผู้ขายพบกันต่อรองราคากันเองโดยไม่ผ่านตัวกลาง และ ไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด เพื่อช่วยให้เพื่อนสมาชิกได้เพิ่มยอดขาย ระบายสต๊อก ประหยัดเงินสด ลดค่าใช้จ่าย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจุกจิกมากวนใจ