พันธกิจของเรา

ทำไมต้อง Barter Smart ?

เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ผู้คนไม่สามารถใช้จ่ายเงินสดได้อย่างเคย เหล่าผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจพบกับปัญหารายได้ที่ลดลง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น สินค้าดีๆที่เคยขายได้ กลับเหลือค้างสต็อก เงินสดที่เคยถูกนำมาใช้จ่ายกลับลดน้อยลง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) จึงเป็นทางออกอีกทางช่องทางหนึ่งของผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ

บริษัท BarterSmart คือ Platform แลกเปลี่ยนสินค้าโดยไม่ใช้เงินสด ที่จะนำพาให้เหล่าเจ้าของธุรกิจ และ ผู้ประกอบการที่มีสินค้าและบริการมาพบกันและแลกเปลี่ยนสินค้ากัน ผ่าน Mobile application : Bartersmart ที่จะช่วยให้ท่าน

  • เพิ่มยอดขายระบายสต๊อค
  • ขยายส่วนแบ่งทางการตลาด
  • สร้างโอกาสทางธุรกิจและ Connection ใหม่ๆเพื่อต่อยอดธุรกิจของท่านเองในอนาคต

บริษัท BarterSmart คือ Platform แลกเปลี่ยนสินค้าโดยไม่ใช้เงินสด ที่จะนำพาให้เหล่าเจ้าของธุรกิจ และ
ผู้ประกอบการที่มีสินค้าและบริการมาพบกันและแลกเปลี่ยนสินค้ากัน ผ่าน Mobile application : Bartersmart ที่จะช่วยให้ท่าน

  • เพิ่มยอดขายระบายสต๊อค
  • ขยายส่วนแบ่งทางการตลาด
  • สร้างโอกาสทางธุรกิจและ Connection ใหม่ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจของท่านเองในอนาคต

เป้าหมายของ Barter Smart

Bartersmart ต้องการรวบรวมสินค้าและบริการต่างๆ ทั่วทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาร่วมกันจนเกิดเป็น Community ขนาดใหญ่ผ่าน Platform Mobile Application Bartersmart ที่มีความหลากหลายทั้งในด้านสินค้าและบริการ ที่มีจํานวนมากและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยบริษัทมีนโยบายที่จะสร้าง Ecosystem เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและการ Matching ทางธุรกิจร่วมกัน โดยไม่มีพรหมแดนปิดกั้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และลดค่าใจ้จ่ายทั้งด้านธุรกิจและครอบครัวให้แก่ตัวท่านเอง

โดยบริษัทมีนโยบายที่จะรวบรวมเพื่อนสมาชิก ให้มา Matching ธุรกิจร่วมกัน โดยไม่มีพรหมแดนปิดกั้น เพื่อมาต่อยอด แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างธุรกิจซึ่งกันและกัน และขยายธุรกิจร่วมกันเป็นองค์กรขนาดใหญ่ และเพื่อขยายงานต่อไปยังประเทศอื่นๆในโลก