ซื้อปลาเป็น Point

ซื้อปลาเป็น Point การแลกเปลี่ยนสินค้าโดยไม่ใช้งเงินแต่ใช้ Point ในการแลกเปลี่ยน [...]