Blockchain เปลี่ยนโลก

ภาพบรรยากาศการสัมนา "Blockchain เปลี่ยนโลก" อังคารที่ 1 ธ.ค. ณ โรงแรมธาราแกรนด์ รังสิต คลองหนึ่ง