งาน มหกรรม Big Point Trade Show ครั้งที่ 4

งานมหกรรมแสดงสินค้าไร้เงินสดสมาชิกบาร์เทอร์สมาร์ท

งานแลกเปลี่ยนสินค้าโดยไม่ใช้เงิน Barter Trade Show วันที่ 23 – 24 ก.พ. 2563 ณ โรงแรมธาราแกรนด์ รังสิต คลองหนึ่ง