ภูเก็ต

กิจกรรมพาเที่ยวภูเก็ตกับสมาชิกกลุ่มแกนนำบาร์เทอร์สมาร์ท